स्तरबृद्धि सम्बन्धमा

new
२०७९-४-२०

विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।

new
२०७९-३-३०

स्तरबृद्धिका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

new
२०७९-३-२४

बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका -२०७९/८० (भाग १)

new
२०७९-३-२१

बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका-२०७९/८० (भाग २)

new
२०७९-३-२१
सबै हेर्नुहोस्
संछिप्त परिचय

हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारको गठन संगै यस आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारको गठन संगै यस आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारक

Read more
team member image
श्री शैलेन्द्र प्रसाद साह
माननीय मन्त्री
team member image
श्री उषा यादव
माननीय राज्यमन्त्री
team member image
श्री गजेन्द्र कुमार ठाकुर
प्रदेश सचिव
प्रकाशन
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका -२०७९/८० (भाग १)
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका-२०७९/८० (भाग २)
मधेश प्रदेश आर्थिक विधेयक-२०७९
बजेट वक्तव्य २०७९-८०
स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७
प्रवक्ता
team member image
उद्धवराज न्यौपाने
९८५४०२१९४६
उपसचिव
सूचना अधिकारी
team member image
मिथिलेश कुमार महतो
९८५४०२३९६१
शाखा अधिकृत
भिडियो
ग्यालेरी