आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन

new
२०८०-५-२१

मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०

new
२०८०-४-२२

आ.व. २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

new
२०८०-४-११

मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०

new
२०८०-४-१

प्रेश विज्ञप्ती

new
२०८०-३-२१
सबै हेर्नुहोस्

प्रेश विज्ञप्ती

new
२०८०-३-२१

विज्ञप्ती

new
२०७९-१०-२३
सबै हेर्नुहोस्
संछिप्त परिचय

हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारको गठन संगै यस आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारको गठन संगै यस आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारक

Read more
team member image
श्री संजय कुमार यादव
माननीय मन्त्री
team member image
अजय कुमार लाल कर्ण
९८५४०२००८८
निमित्त प्रदेश सचिव
प्रकाशन
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७
मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०
मधेश प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९-८०
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७९
प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७९
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका -२०७९/८० (भाग १)
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका-२०७९/८० (भाग २)
मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९
प्रवक्ता
team member image
सुदर्शन भट्टराई
९८६०५६०५२९
शाखा अधिकृत
भिडियो
ग्यालेरी