बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका -२०७९/८० (भाग १)

new
२०२२-०७-०५

बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका-२०७८/८० (भाग २)

new
२०२२-०७-०५

सशर्त अनुदान २०७८-७९ (पहिलो)

new
२०२२-०७-०३

सशर्त अनुदान २०७८-७९ (दोस्रो)

new
२०२२-०७-०३

सशर्त अनुदान २०७८-७९ (थप)

new
२०२२-०७-०३

मधेश प्रदेश आर्थिक विधेयक-२०७९

new
२०२२-०६-२८

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७९-८० (स्थानीय तह)

new
२०२२-०६-२२

बजेट वक्तव्य २०७९-८०

new
२०२२-०६-२२

रेड बुक २०७९-८०

new
२०२२-०६-२०

स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७

new
२०२०-०६-२३
सबै हेर्नुहोस्
संछिप्त परिचय

हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारको गठन संगै यस आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारको गठन संगै यस आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारक

Read more
team member image
श्री शैलेन्द्र प्रसाद साह
माननीय मन्त्री
team member image
श्री उषा यादव
माननीय राज्यमन्त्री
team member image
श्री गजेन्द्र कुमार ठाकुर
प्रदेश सचिव
प्रकाशन
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका -२०७९/८० (भाग १)
बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका-२०७८/८० (भाग २)
मधेश प्रदेश आर्थिक विधेयक-२०७९
बजेट वक्तव्य २०७९-८०
स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७
प्रवक्ता
team member image
उद्धवराज न्यौपाने
९८५४०२१९४६
उपसचिव
सूचना अधिकारी
team member image
मिथिलेश कुमार महतो
९८५४०२३९६१
शाखा अधिकृत
भिडियो
ग्यालेरी