कर्मचारी विवरण

deputy secretary image

अजय कुमार लाल कर्ण

उपसचिव


deputy secretary image

विजय कुमार चौधरी

लेखा अधिकृत

Card image cap
विजय कुमार चौधरी
लेखा अधिकृत
View Information
deputy secretary image

सुदर्शन भट्टराई

शाखा अधिकृत

Card image cap
सुदर्शन भट्टराई
शाखा अधिकृत
View Information
deputy secretary image

चन्दा कुमारी साह

शाखा अधिकृत

Card image cap
चन्दा कुमारी साह
शाखा अधिकृत
View Information
deputy secretary image

बृजनन्दन प्रसाद साह

शाखा अधिकृत

Card image cap
बृजनन्दन प्रसाद साह
शाखा अधिकृत
View Information
deputy secretary image

चाँदनी दलामी

शाखा अधिकृत

Card image cap
चाँदनी दलामी
शाखा अधिकृत
View Information
deputy secretary image

सुधिर कुमार झा

कम्पयूटर अधिकृत

Card image cap
सुधिर कुमार झा
कम्पयूटर अधिकृत
View Information
deputy secretary image

पारस मनि साह

कम्पयूटर अधिकृत

Card image cap
पारस मनि साह
कम्पयूटर अधिकृत
View Information
deputy secretary image

ब्रह्मा नारायण प्रसाद यादव

सहायक शाखा अधिकृत

Card image cap
ब्रह्मा नारायण प्रसाद यादव
सहायक शाखा अधिकृत
View Information
deputy secretary image

इन्द्रजित ठाकुर

सहायक शाखा अधिकृत

Card image cap
इन्द्रजित ठाकुर
सहायक शाखा अधिकृत
View Information
deputy secretary image

ननु लाल महतो

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

Card image cap
ननु लाल महतो
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
View Information