कर्मचारी विवरण

deputy secretary image

रुपेश कुमार साह

बरिष्ठ उपसचिव


deputy secretary image

अजय कुमार लाल कर्ण

उपसचिव


deputy secretary image

विजय कुमार चौधरी

लेखा अधिकृत

Card image cap
विजय कुमार चौधरी
लेखा अधिकृत
View Information
deputy secretary image

विनीत कुमार झा

वरिष्ठ शाखा अधिकृत

Card image cap
विनीत कुमार झा
वरिष्ठ शाखा अधिकृत
View Information
deputy secretary image

मिथिलेश कुमार महतो

शाखा अधिकृत

Card image cap
मिथिलेश कुमार महतो
शाखा अधिकृत
View Information
deputy secretary image

सुधिर कुमार झा

कम्पयूटर अधिकृत

Card image cap
सुधिर कुमार झा
कम्पयूटर अधिकृत
View Information
deputy secretary image

सुनिल कुमार शाह

कम्पयूटर अधिकृत

Card image cap
सुनिल कुमार शाह
कम्पयूटर अधिकृत
View Information
deputy secretary image

पारस मनि साह

कम्पयूटर अधिकृत

Card image cap
पारस मनि साह
कम्पयूटर अधिकृत
View Information
deputy secretary image

ब्रह्मा नारायण प्रसाद यादव

सहायक शाखा अधिकृत

Card image cap
ब्रह्मा नारायण प्रसाद यादव
सहायक शाखा अधिकृत
View Information
deputy secretary image

रामजुत यादव

नायब सुब्बा

Card image cap
रामजुत यादव
नायब सुब्बा
View Information
deputy secretary image

ननु लाल महतो

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

Card image cap
ननु लाल महतो
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
View Information